26-05-2019


02.12.2011 Доклад и проект за решение от Албена Атанасова - зам.-кмет на СО, относно Общинска Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2011 - 2020г.

Проект - Доклад< < обратно към страница "Новини"