26-05-2019


02.12.2011 Доклад и проект за решение от Албена Атанасова - зам.-кмет на СО, относно приемане на правилници за вътрешния ред в: Център за временно настаняване "Света София", Център "Свети Димитър" и Център за настаняване на бездомни хора

Проект - Доклад< < обратно към страница "Новини"