20-07-2019


29.02.2012 Доклад и проект за решение от Р. Янакиев, Б. Бориславов, Хр. Ангеличин, Л. Дацов и К. Паргов – общински съветници, относно приемане на промени в Правилата за работата на Столична програма “Култура” и Актуализирана таблица за оценка

Доклад и проект за решение от Роберт Янакиев, Борислав Бориславов, Христо Ангеличин, Любомир Дацов и Калоян Паргов – общински съветници, относно приемане на промени в Правилата за работата на Столична програма “Култура” и Актуализирана таблица за оценка на проектни предложения по Столична програма “Култура”

< < обратно към страница "Новини"