26-05-2019


04.06.2014 Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО относно приемане на Правила за осъществяване на допълнителни педагогически услуги в общинските детски заведения

Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО относно приемане на Правила за осъществяване на допълнителни педагогически услуги в общинските детски заведения.

< < обратно към страница "Новини"