26-05-2019


09.07.2014 Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов - зам. кмет на СО относно Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества и Наредбата за общинските лечебните заведения

Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов - зам. кмет на СО относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества и Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебните заведения.

< < обратно към страница "Новини"