26-05-2019


23.07.2014 Доклад и проект за решение от Тодор Чобанов - зам. кмет на СО, относно Промяна в наименованието, организационно преструктуриране и оптимизиране на функциите на ОП „Туристическо обслужване”

Доклад и проект за решение от Тодор Чобанов - зам. кмет на СО, относно Промяна в наименованието, организационно преструктуриране и оптимизиране на функциите на ОП „Туристическо обслужване”.< < обратно към страница "Новини"