26-05-2019


29.10.2014 Окончателен текст на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО с направените и приети предложения от постоянните комисии на СОС

Окончателен текст на проект за решение по доклад от Петър Диков, главен архитект на СО, относно приемане на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО.


I-част
II-част
III-част

< < обратно към страница "Новини"