26-05-2019


07.11.2014 Доклад и проект на решение от Дончо Барбалов - зам. кмет на СО, относно приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества

Доклад и проект на решение от Дончо Барбалов - заместник кмет на Столична община, относно приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества.< < обратно към страница "Новини"