26-05-2019


17.11.2014 Доклад и проект за решение от Тодор Чобанов - зам. кмет на СО относно: Изменения и допълнения в глава четвърта „Конкурси за организиране на ученическото столово хранене“ от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

Доклад и проект за решение от Тодор Чобанов - зам. кмет на СО относно: Изменения и допълнения в глава четвърта „Конкурси за организиране на ученическото столово хранене“ от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.

Приложения:
I - част
II - част
III - част

< < обратно към страница "Новини"