26-05-2019


06.07.2015 Доклад и проект на решение от д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО, относно приемане на правилници за организацията и дейността на Общински културни институти

Доклад и проект на решение от д-р Тодор Чобанов - зам. кмет на СО, относно приемане на Правилници за организацията и дейността на Общински културни институти Дом на културата „Красно село”, „Надежда”, Дом на културата „Искър” и Дом на културата „Средец” като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, и приемане на Правила за допълнително възнаграждение на персонала на Общински културни институти Дом на културата „Красно село”, „Надежда”, Дом на културата „Искър”, „Музей за история на София”, „Софийска градска художествена галерия”, Галерия-музей „Дечко Узунов” и Правила за разпределение на собствени приходи от основната дейност за издръжка на ОКИ Дом на културата „Средец” и художествените състави към него.

Приложение

< < обратно към страница "Новини"