26-05-2019


05.02.2016 Доклад и проект на решение от Малина Едрева - председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие, Прошко Прошков - общински съветник, Симеон Славчев - общински съветник относно поставяне на паметник

Доклад и проект на решение от Малина Едрева - председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие, Прошко Прошков - общински съветник, Симеон Славчев - общински съветник относно поставяне на паметник - символ на спасяването на българските евреи през Втората световна война.< < обратно към страница "Новини"