26-05-2019


30.03.2016 Доклад и проект за решение от Екатерина Йорданова-ПK ТТ, Зафир Зарков–общ. съветник, Орлин Иванов-ПK МСНУ, относно приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт

Доклад и проект за решение от Екатерина Йорданова  - председател на Постоянна комисия по транспорт и туризъм , Зафир Зарков - общински съветник, Орлин Иванов - председател на Постоянна комисия по местно самоуправление и нормативна уредба,  относно приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.

< < обратно към страница "Новини"