26-05-2019


08.09.2016 Постъпили предложения за паметници и паметни плочи становища от заседание на Експертно-художествения съвет, от заседание на Експертно-художествения съвет от 27.07.2016 г.

Постъпили предложения за паметници и паметни плочи становища от заседание на Експертно-художествения съвет, назначен със Заповед № СО15-РД-09-01-305/04.09.2015 г. на кмета на СО от заседание на Експертно-художествения съвет от 27.07.2016 г.< < обратно към страница "Новини"