Владимир Асенов Каролев

Роден на 31.07.1961 в гр. Варна. Висше образование (магистър) – икономика в УНСС (София) и бизнес в Университета на Алберта (Канада). Първи мандат общински съветник. Член на постоянната комисия по финанси и бюджет, и на постоянната комисия за децата, младежта, спорта и туризма.

Приемно време
Всеки понеделник от 11:00 часа в сградата на Столичната община, ул. "Московска" № 33 - стая 203 (кабинета на съветника).