Георги Димитров Стоименов

Роден на 07.12.1959 в гр. София. Висше образование – право в СУ "Св. Климент Охридски" и публична администрация в Националната школа по администрация (ENA) във Франция. Магистър по политика и администрация на ЕС - Колеж на Европа в Брюж, магистър по политически науки - Университет Париж 1 Сорбона. Първи мандат общински съветник. Член на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори и на постоянната комисия по граждански права, молби и жалби.