Росен Малинов Малинов

Роден е на 28.03.1955г. в гр.София. Завършва Философския факултет на СУ "Св.Климент Охридски". Заместник-председател е на постоянната комисия по обществен ред и сигурност. Член е на постоянната комисия по устройство на територията и жилищна политика.

Приемно време
Всяка сряда от 12-13.00 ч. на „Московска” 33