Мичо Дочев Райковски

Роден на 15.01.1947 в гр. Троян. Висше образование (инженер) – Висш машинно-електротехнически институт (София). Трети мандат общински съветник. Заместник-председател на СОС. Заместник-председател на постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост, и член на постоянната комисия по инженерна инфраструктура, водоснабдяване и енергийно планиране.