Антон Константинов Кутев

Роден на 13.09.1968 в гр. София. Висше образование (магистър) – Национална художествена академия (НХА). Първи мандат общински съветник. Заместник-председател на постоянната комисия по граждански права, молби и жалби, член на постоянната комисия по европейска интеграция и връзка с гражданското общество.

Приемно време
Всеки I-ви и III-ти четвъртък от месеца и всеки I-ви вторник от месеца, от 10:00-12:00 часа в район “Илинден”.