Анета Маринова Григорова

Родена на 09.09.1951 в гр. София. Висше образование – българска филология във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”. Втори мандат общински съветник. Заместник-председател на постоянната комисия за децата, младежта, спорта и туризма, член на постоянната комисия по финанси и бюджет

Приемно време
Всеки вторник, от 15:00-17:00 часа в район “Красна поляна” тел.: 920 17 77