Асен Атанасов Златев

Роден на 28.08.1946 в с. Добринище, Благоевградско. Висше образование – медицина в Медицинска академия (София). Първи мандат общински съветник. Заместник-председател на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика, и член на постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания и в постоянната комисия по етика.