Любомир Кирилов Стоичков

Роден на 23.07.1951 в гр. София. Висше образование – Висш институт по архитектура и строителство (София) и икономика на туризма. Първи мандат общински съветник. Заместник-председател на постоянната комисия по транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението.