Милена Христова Стефанова

Родена на 12.01.1958 в гр. София. Висше образование – социология в СУ “Св. Климент Охридски”. Първи мандат общински съветник. Председател на постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба, и член на постоянната комисия по европейска интеграция и връзка с гражданското общество.