Атанас Иванов Кундурджиев

Роден на 11.07.1957 в гр. Доспат, Пловдивска област. Висше образование – медицина в Медицинска академия (София). Първи мандат общински съветник. Член на постоянната комисия по финанси и бюджет, и на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика.