Амелия Веселинова Личева

Родена на 12.01.1968 в гр. София. Висше образование (доктор) – българска литература и английска филология в СУ “Св. Климент Охридски”. Първи мандат общински съветник. Заместник-председател на постоянната комисия по етика, член на постоянната комисия по обществен ред и сигурност и в постоянната комисия за децата, младежта, спорта и туризма.