Иван Нейков Нейков

Роден на 17.04.1955 в гр. Хасково. Висше образование – право в СУ “Св. Климент Охридски”. Първи мандат общински съветник. Председател на постоянната комисия по финанси и бюджет, член на постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост и на постоянната комисия по инженерна инфраструктура, водоснабдяване и енергийно планиране.