Вили Младенов Лилков

Роден на 06.04.1955 г. в гр. Видин. Висше образование: ядрена техника в СУ “Св. Климент Охридски”, доктор по неутронна физика от БАН-ИЯИЯЕ. Месторабота: професор д-р, ръководител на катедра “Физика” в МГУ “Св. Иван Рилски”. Заместник-председател на СОС. Заместник-председател на постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране и на постоянната комисия за транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението.

Приемно време
І-ви и III-и петък на месеца -17 ч. кв. „Иван Вазов” ул. „Петко Каравелов” 18А; Всяка сряда от 15 ч. в кабинета на съветника на ул. "Московска" 33.