Кръстю Веселинов Тихчев

Роден на 24.04.1954 в гр. София. Висше образование – медицина в Медицинска академия (София). Първи мандат общински съветник. Секретар на групата на ДСБ. Член на постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба, постоянната комисия по транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението, и на постоянната комисия по етика.