Бисер Петков Бончев

Роден на 21.06.1965 в гр. Етрополе, Софийска област. Висше образование – медицина в Медицинска академия (София). Първи мандат общински съветник. Заместник-председател на групата на СДС. Заместник-председател на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика, член на постоянната комисия по финанси и бюджет и постоянната комисия по транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението.