Иван Кирилов Николов

Роден на 05.04.1958 в гр. София. Висше образование – Висш институт по архитектура и строителство (София). Първи мандат общински съветник. Член на постоянната комисия по инженерна инфраструктура, водоснабдяване и енергийно планиране.