Милан Стоянов Миланов

Роден на 29.09.1945 в гр. София. Висше образование – медицина в Медицинска академия (София). Първи мандат общински съветник. Заместник-председател на СОС. Член на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика, постоянната комисия по инженерна инфраструктура, водоснабдяване и енергийно планиране, и на постоянната комисия по етика.