Константин Тодоров Тилев

Роден на 02.06.1952 в гр. Бургас. Висше образование – журналистика в СУ “Св. Климент Охридски”. Първи мандат общински съветник. Заместник-председател на постоянната комисия по европейска интеграция и връзка с гражданското общество, член на постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания.