Георги Николов Белчев

Роден на 18.02.1953 в гр. София. Висше образование – английска филология и българска литература в СУ “Св. Климент Охридски”. Втори мандат общински съветник. Председател на постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания, член на постоянната комисия за децата, младежта, спорта и туризма.

Приемно време
Всеки вторник, 10:00-12:00 часа, пл. "Славейков" № 4, ет. І, тел.: 986 21 69