Атанас Иванов Медникаров

Роден на 07.07.1976 в гр. Дупница. Висше образование – счетоводство и контрол в СА “Д. А. Ценов” (Свищов). Първи мандат общински съветник. Член на постоянната комисия по устройство на територията и жилищна политика, постоянната комисия по финанси и бюджет и постоянната комисия по транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението.