Борислав Алексиев Илиев

Роден на 29.08.1938 в с. Якимово, област Монтана. Висше образование – икономика във Висшия икономически институт (София). Втори мандат общински съветник. Член на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори, и на постоянната комисия за децата, младежта, спорта и туризма.

Приемно време
Всеки I-ви и III-ти вторник, 15:00-17:00 часа в общинска администрация "Подуяне" и всеки вторник от 18:00-19:00 часа, пл. "Славейков" № 4.