Кирил Николов Арсов

Роден на 30.10.1946 в гр. Гоце Делчев. Висше образование (инженер) – Военна академия “Г. С. Раковски” (София) и Бронетанкова академия (Москва). Първи мандат общински съветник. Член на постоянната комисия по устройство на територията и жилищна политика, постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания, и на постоянната комисия по транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението