Атанас Стоянов Тасев

Роден на 26.10.1945 в гр. Свиленград. Висше образование – автоматика и телемеханика в Киевския политехнически институт. Първи мандат общински съветник. Член на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика, постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори и на постоянната комисия по инженерна инфраструктура, водоснабдяване и енергийно планиране.