Петър Колев Колев

Роден на 27.06.1952 в гр. София. Висше образование (професор) – машинно инженерство във ВМЕИ (София). Първи мандат общински съветник. Член на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика и на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори.