Цветанка Петкова Георгиева

Родена на 24.02.1959 в гр. Пловдив. Висше образование – българска филология в СУ “Св. Климент Охридски”. Първи мандат общински съветник. Председател на постоянната комисия по етика, член на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика, и на постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания.

Приемно време
Всеки I-ви и III-ти понеделник от месеца, 14:00-16:00 часа в район “Връбница”.