Таня Найденова Митова

Родена на 29.04.1955 в гр. Свищов. Висше образование – право в Московския държавен университет “М. В. Ломоносов”. Първи мандат общински съветник. Заместник-председател на постоянната комисия по европейска интеграция и връзка с гражданското общество, член на постоянната комисия по транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението.