Христофор Ефтимов Христов

Роден на 16.12.1952 в гр. Русе. Висше образование (инженер) – технология на металорежещите машини във ВИММЕСС (Русе). Трети мандат общински съветник. Председател на групата. Заместник-председател на постоянната комисия по финанси и бюджет, член на постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост, и на постоянната комисия по транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението.

Приемно време
Всеки I-ви и III-ти вторник от месеца, от 16:00-18:00 часа в район “Младост”, стая № 101