Стефан Венев Василев

Роден на 10.11.1952 в гр. Перник. Висше образование. Четвърти мандат общински съветник. Заместник-председател на постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба, член на постоянната комисия по обществен ред и сигурност.