Стоян Ангелов Стоянов

Роден в гр. Будапеща (Унгария). Висше образование – Технически университет (София). Първи мандат общински съветник. Член на постоянната комисия по устройство на територията и жилищна политика и на постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба.