Росен Малинов Малинов

Роден на 28.03.1955 г. в гр. София. Висше образование – философски факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Заместник-председател на постоянната комисия по обществен ред и сигурност. Член на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика.