Стефан Титков Иванов

Роден на 05.07.1975 в гр. София. Висше образование – история в ЮЗУ “Неофит Рилски” (Благоевград). Първи мандат общински съветник. Председател на постоянната комисия по обществен ред и сигурност, заместник-председател на постоянната комисия за децата, младежта, спорта и туризма, член на постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост.

Приемно време
Всеки I-ви петък от месеца, 10:00-11:00 часа в Красна поляна в сградата на районната администрация (тел. 920 17 77); Всеки I-ви вторник от месеца, 17:00-18:00 часа в Централния клуб на СДС - "Красна поляна", бул. "Ал. Стамболийски" 168 (тел. 822 15 12); Всеки последен петък от месеца, 10:00-11:00 часа в Нови Искър в сградата на общината; Всеки II-ри петък от месеца, 9:30-10:30 часа в Красно село в сградата на общината;