Юлия Илиева Цинзова

Родена на 20.05.1953 в с. Скрът, Благоевградско. Висше образование (доктор) – библиотечно дело и библиография и докторат по социология на културата. Първи мандат общински съветник. Член на постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания,и на постоянната комисия по граждански права, молби и жалби

Приемно време
Всеки I-ви и последен понеделник от месеца, 13:00-17:00 часа в сградата на Столичната община, ул."Московска" № 33 - стая 203 /кабинет на съветника/.