Николай Димитров Желев

Роден на 05.02.1962 в с. Хлебово, Хасковска област. Висше образование (магистър) – инженерна химия във ВХТМУ (София). Първи мандат общински съветник. Председател на постоянната комисия по инженерна инфраструктура, водоснабдяване и енергийно планиране, заместник-председател на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори и член на постоянната комисия по устройство на територията и жилищна политика.

Приемно време
Всеки І-ви четвъртък, 15:00-17:00 часа в район "Надежда" (централната сграда) и всеки ІІІ-ти четвъртък в район "Сердика" ("приемната").