Пламен Илиев Илиев

Роден на 20.12.1970 в гр. Видин. Висше образование – международен туризъм в УНСС (София). Първи мандат общински съветник. Председател на постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост.

Приемно време
Всяка ІI-ра и IV-та сряда от месеца, 12:00-13:00 часа в сградата на Столичната община, ул. "Московска" № 33 - стая 203 (кабинета на съветника).