Петър Христов Атанасов

Роден на 19.12.1971 в гр. София. Висше образование (магистър) – право в ЮЗУ “Неофит Рилски” (Благоевград). Първи мандат общински съветник. Заместник-председател на постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба, член на постоянната комисия по обществен ред и сигурност и постоянната комисия по транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението.