Христо Маринов Попов

Роден на 05.01.1944 в гр. Ловеч. Висше образование – инженер-химик. Първи мандат общински съветник. Заместник-председател на постоянната комисия по инженерна инфраструктура, водоснабдяване и енергийно планиране, заместник-председател на постоянната комисия по етика, член на постоянната комисия по транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението.

Приемно време
Всеки I-ви четвъртък от месеца от 10:00 часа в район "Лозенец" и всеки III-ти четвъртък от 09:30 часа в район "Средец".