Сийка Славилова ВелеваПриемно време
Приемно време: Всеки I-ви и III-ти понеделник от месеца от 17:00-18:00 часа в район "Слатина".